วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2555

การปลูกข้าวโพดหวาน ที่อราวาฟาร์ม

ที่นำภาพและข้อสังเกตบางอย่างมาลง FB ไม่ได้หวังว่าจะให้เป็นเอกสารอ้างอิงใดๆ แค่เป็นข้องสังเกตให้คนที่สนใจได้รับรู้ได้เร็ว ถ้าอยากได้คำตอบที่แน่นอน ก็ต้องทำการทดลองเป็นเรื่องเป็นราว
โดยส่วนตัวเอง ใจร้อน เห็นอะไรน่าสนใจก็คิดและลงมือทำเลย
ถ้า รองานวิจัย กลัวจะช้า เสียเงินทุนเยอะ
เหมือนตอนนี้ แทบทุกแปลงปลูกข้าวโพด 3-4 ครั้ง ไปแล้ว (เตรียมดินครั้งเดียว) โดยไม่รองานวิจัย

ก็ปลูกแล้ว มันก็ยังเป็นต้นข้าวโพด
มีฝัก
ขายได้
ไม่ขาดทุน
มีรายได้ไม่ต่างจากการเตรียมดินทุกครั้งที่ปลูก
ก็เลย..... ปลูกโลด
แต่ก่อน ตอนเริ่มทำฟาร์มข้าวโพด เราปลูกแบบตามมีตามเกิด พื้นดินเรียบ ไม่คลุมพลาสติก
หญ้าเยอะมาก
ถากด้วยจอบ
ทึ้งด้วยมือ
.... ขี้เกียจ.... สุด....สุด.
ดินแน่น
...

น้ำขัง
... ต้นข้าวโพด สูงๆต่ำๆ เหลืองๆ เขียวๆ เล๊กๆ ใหญ่ๆ

ต่อมา คลุมพลาสติก
ใช้แผ่นเล็กๆ กลัวเปลืองเงิน
ก็ยังต้องตัดหญ้าอยู่ดี
เปลืองเงินอยู่อีก
เพราะรากหญ้ายังตามราวี
แหย่รากตามเข้าไปแย่งอาหารข้าวโพด

ตอนนี้...คิดใหม่
คลูมแปลงซะแบบที่เห็นในภาพ มีพื้นที่น้อยลงให้หญ้าขึ้น
เพิ่มค่าใช้จ่ายพลาสติก ลดค่าตัดหญ้าน่าจะเจ๊าๆกันไป
ดินไม่แน่น (ห้ามเหยียบแปลงเด็ดขาด)
ใช้เวลาตัดหญ้าไปทำอย่างอื่นได้อีก
ปลูกได้หลาย crop โดยไม่ต้องเตรียมดินใหม่