วันจันทร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2555

ประหยัดไหม.............ไถเตรียมดินครั้งเดียว..... ปลูกซะ หลายครั้ง

ปลูกข้าวโพดหวานมานาน..น..น..น..น....หลายปี
ปัญหา..มากมาย
...ในยุคที่แรงงานหายาก
...ในยุคที่แรงงานราคาแพง
จะเอาเรี่ยวแรงที่ไหน..มาทำเกษตรให้ประสบความสำเร็จ
ปลูกข้าวโพดแต่ละครั้ง...  ต้อง
๑.  ตัดต้นข้าวโพดเก่า  เอาออกไปให้งัวมั่ง  หมักมั่ง  ใช้แรงงานเยอะ  เวลามาก น้ำมันมาก
๒. รื้อพลาสติกคลุมแปลงออกไป.... ใช้เวลามาก  แรงงานมาก  เหนือยมาก....

๓. รื้อสายนน้ำหยด...... ใช้เวลามาก  แรงงานมาก  เหนือยมาก....
๔. ไถยกร่อง..... ใช้น้ำมัน  ใช้เวลา
๕. ให้ปุ๋ยคอก 

๖.ให้ปูนขาว
๗. ไถพรวน
๘. วางสายนน้ำหยด

๙. คลุมพลาสติก
๑๐.ปลูก
........ ตั้ง ๑๐ ขั้นตอน....  เปลืองค่าใช้จ่ายมาก..ก..ก..กลองดูไหม....
เตรียมดินครั้งเดียว..ปลูกได้หลายครั้ง


คำถามแรก
แค่...บอกว่า
ปลูกสองครั้งได้ไหม...

คำตอบ... ได้นี่   ได้เงิน 45000 บาท
ปลูก ๓ ครั้ง ได้ไหม
ตำตอบ... ได้นี่ ได้เงิน 20000 บาท  เกิดโรค

คำถาม
ปลูก ๔ ครั้ง ได้ไหม
ตำตอบ... ได้นี่   ได้เงิน 40000 บาท


คำถาม
ปลูก ๕ ครั้ง ได้ไหม
ตำตอบ... ได้นี่   ได้เงิน 30000 บาท  หนูกิน และปลูก ๑ ต้น/หลุม ปลูกครั้งที่ ๓  ก็สวย  สูง  ขนาดนี้
 แปลง B 2  เจ้าของแปลง

          เป็นเจ้าของคนหนึ่งของแปลง นาม...โปรแกรม
          ไปไหน  ไปด้วย....


ปลูกครั้งที่ ๔  มีปัญหาบ้างเรื่องการขาดธาตุ Mg แก้ไข  โดยการสเปรย์ปุ๋ยทางใบ  สำเร็จดี ผมไม่ค่อยพอใจนักครับ  ฝักเล็กไปหน่อย

 
 หนูพอใจค่ะ  เพราะครั้งที่ ๔ แล้ว ลดค่าใช้จ่ายเรื่องการเตรียมดินตั้งเยอะ น่าจะคุ้มแล้ว
 
 ผมพอใจครับ  เพราะฝักใหญ่ก็มีเยอะ คุ้มแล้วครับ  เพราะผมไม่เปลืองแรงงานการริ้อสายน้ำหยด  แรงงานรื้อและคลุมพลาสติก


 พวกเรา โดยภาพรวมพอใจค่ะ  เพราะเตรียมดินทีเดียว ปลูกได้ตั้ง ๔ ครั้ง.... คุ้ม.......ผมเช็คดินดูแล้ว ยังนุ่มอยู่เลย  น่าจะมีน้ำและอากาศพอที่จะปลูกได้ครั้งที่ ๕   555555  งก..ครับ
 บรรยากาศการเรียนในห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก
พวกเรียน  พวกเล่น (กับหมา)


 พี่ๆเรียนไปครับ... ผมและแม่จะนอน (เฝ้า) เอง


 แปลง B2 ปลูกครั้งที่ 5  มานั่งเรียนรู้กันในแปลงเลย
ดูใบทั้งสีใบ  ขนาดใบ  ดูฝักทั้งขนาดฝัก จำนวนฝัก พวกผมพอใจครับ  เพราะต้นโต ฝักสวย ปลูกครั้งที่ 5 แล้ว
น่าสนใจ  คิดนอกกรอบ  ถ้าผมเตรียมดินดีตั้งแต่แรก  ก็จะดีกว่านี้แน่ ครับ


เสียดาย  หนูกินไปตั้ง 400 ฝัก ฝักใหญ่ๆ สวยๆทั้งนั้น

 ฝักดีๆ เต็ม ก็ประมาณนี้  ถือว่าดีแล้วสำหรับการปลูกครั้งที่ 5 จากการเตรียมดินครั้งเดียวบางต้น มีสองฝัก ฝักที่สอง  มีทั้งขนาดเล็ด  ขนาดใหญ่


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น