วันอังคารที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2555

ระบบน้ำหยด... Drip Irrigation System .... ดี..... รึ ????

ระบบน้ำหยด  (Drip Irrigation System)
    คือการให้น้ำแก่พืช  โดยปล่อยไปตามสาย และให้น้ำออกไปสู่พืชเป็นหยดๆ มีทั้งข้อดี และข้อเสียทำไมต้องระบบน้ำหยด
@ประหยัดน้ำ ไฟ ประหยัดปุ๋ย ประหยัดแรงงาน
    การให้น้ำและปุ๋ย สามารถใช้เวลาไปทำอย่างอื่น
    ได้มากขึ้น
@ ควบคุมปริมาณน้ำและปุ๋ยได้พอดีกับที่พืชต้องการ
@ ให้ปุ๋ยไปพร้อมกับการให้น้ำ
@ ให้น้ำและปุ๋ยตรงตำแหน่งและเวลาที่พืช
     ต้องการ
@ วัชพืชมีน้อย  ประหยัดค่าแรงการกำจัดวัชพืช

ข้อเสีย
1. ต้องมีความรู้ เพื่อให้สารถดูแลรกษาให้ใช้งานเป็นเวลานาน และเอาใจใส่ ขยันตรวจสอบ เผื่อมีการรั่วซึม เสียหาย
2. ลงทุนสูงในครั้งแรก
3. ถ้าน้ำไม่สะอาด  จะอุดตันได้ง่าย  ใช้งานไม่นาน

มีอะไรบ้างในระบบน้ำหยด
@แหล่งน้ำสะอาด ถ้าน้ำไม่สะอาด หัวหยดจะอุดตันเร็ว
@ ปั๊มน้ำ
เพื่อเพิ่มแรงดันน้ำที่จ่ายไปที่แปลงปลูก
ต้องมีสายดินเพื่อความปลอดภัย
ต่อท่อและปั๊มน้ำให้สนิทไม่ให้อากาศเข้า
เลือกปั๊มน้ำที่แรงดันเหมาะสมกับการใช้งาน
@ ถังให้ปุ๋ย
@ กรองน้ำมีทั้งแบบตะแกรงและแบบวงแหวน
   - ขนาด 120 เมช เป็นแบบวงแหวน
   - กรองวัสดุออกจากน้ำ เพื่อไม่ให้ไปอุดตันหัว
           น้ำหยด
        - ล้างทุกครั้งก่อนและหลังการใช้งาน
@ วาล์วน้ำใช้เพื่อควบคุมปริมาณน้ำ
@ ท่อเมนพีวีซี ราคาถูก อายุการใช้งานประมาณ
    8-10 ปี ทาสีขาวเพื่อยืดอายุการใช้งาน

ถังสำรองน้ำ จะตั้งบนดิน  หรือขุดฝังลงดินก็ได้

ถังสำรองน้ำ  อาจจะตั้งสูงก็ได้  ถ้าพื้นที่ไม่กว้างมาก อาจจะไม่ต้องใช้ปั๊มน้ำ  เพื่อจ่ายน้ำ  แต่ใช้แรงดึงดูดของโลกแทน ถังนี้สูงประมาณ 2.5 เมตร  ให้น้ำโดยไม่ต้องใช้ปั๊ม  

หรืออาจจะขุดลึกลงดิน   ขุดดินลึก 1.5 m. แต่ก่อผนังให้สูงเหนือดินอีกประมาณ 1 m.  กว้าง 3 m.  และยาว 5 m.  บรรจุน้ำได้ ประมาณ 37 คิวบิคเมตร เป็นปริมาณน้ำที่มากพอ ที่จะใช้ในพื้นที่ ประมาณ 10 ไร่ ของการปลูกข้าวโพดหวาน  เพราะเราปลูกไล่รุ่น  เราจึงไม่ได้ให้น้ำครั้งเดียวทีละ 10 ไร่   
 

 
ถังปุ๋ย อาจจะเป็นปุ๋ยน้ำ หรือปุ๋ยเกร็ด ละลายน้ำง่าย แต่ควรสะอาด  เพื่อลดการอุดตันของหัวหยด
เกษตรกรที่สนใจมาดูงาน โดยมีนักศึกษาให้การต้อนรับและนำชม  สามารถมาได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ

กรอง (Filter) ขนาดความถี่ 120 เมช ช่วยกรองสิ่งสกปรก ลดการอุดตัน ของหัวหยด  ยืดอายุการใช้งานของสายน้ำหยด  ล้างทุกครั้งที่
ใช้งานเสร็จ

ข้อต่อของสายเมนหลัก ซึ่งอาจจะใช้ท่อ พีวีซี หรือท่อสีฟ้าหรือ พีอี (ในภาพ) หรือท่อสีดำ


ใช้ข้อต่อ ต่อสายน้ำหยด


ข้อต่อขนาด
16 มม.
สายน้ำหยด ความยาว
1000 เมตร/ม้วน

 การวางสายน้ำหยด เพื่อประหยัดเวลา
ให้เดินทีละ
สองสาย  เชื่อมต่อสายน้ำหยดและ
ท่อเมน สายน้ำหยดชนิดไม่ชดเชยแรงดัน  ใช้ในพื้นที่ราบ  ในความยาวไม่เกิน 100 m. มีหัวหยด (dripper) อยู่ภายในสาย (in line dripper) 
อายุการใช้งานประมาณ 3 ปี
 อาจจะละลายปุ๋ยในถังก่อนใส่ลงในถังปุ๋ย เพื่อปล่อยไปพร้อมกับน้ำหยด แต่ควรเป็นปุ๋ยที่ละลายง่าย และสะอาด  เพื่อลดการ  อุดตัน

ของสายน้ำหยด และยืดอายุการใช้งานของสายน้ำหยด


 หมั่นตรวจเช็คระบบน้ำหยด
เพื่อแก้ไขปัญหาได้ทันเวลา 

 เมื่อเริ่มปลูกข้าวโพดด้วยระบบน้ำหยด ปลูกสองแถว ใช้สายน้ำหยด 1 สาย โดยการหยอดเมล็ดลงหลุม  ตรงใกล้กับหัวหยด  และเพาะเมล้ดไว้สำหรับปลูกซ่อม

 ระยะห่าง
ของสองแถว ประมาณ
30 cm


ปลูกข้าวโพดหวานแบบ
ไล่รุ่น 
เพื่อให้มีข้าวโพดออกสู่ตลาด
ทุกสัปดาห์ 
สัปดาห์ละ
3-5 วัน

ข้วโพดหวานเจริญเติบโตสมำเสมอ เก็บเกี่ยวได้ในเวลาใกล้เคียงกัน  สามารถคำนวณผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดได้

ชื่นชมผลงาน แลงนี้เป็นแปลงแรกที่เราใช้ระบบน้ำหยด  กว่าจะลงตัว  เพราะเริ่มจากความไม่รู้   ลองผิดลองถูก 
บางต้นได้สองฝัก ขนาดใหญ่  พันธุ์นี้ คือ Hibrix 3
แปลงแรกที่เราปลูกด้วยระบบน้ำหยดฝักข้าวโพดหวานที่เก็บเกี่ยวจากแปลง พร้อมต้มจำหน่าย โดยมีคอนเซ็ปต์ว่า เก็บแล้วต้มเลย  เป็นเทคนิคเล็กๆ ไม่สลับซับซ้อน  แต่คนไม่ค่อยให้ความสนใจ  ทำให้มีรสชาติหวาน อร่อย 
เพราะในเมล็ดยังคงมีน้ำตาลมาก

ข้าวโพดหวานจะมีรสชาติหวาน อร่อย ประมาณ 5-7 วันบนต้น  นับจากที่สามารถเก็บเกี่ยวได้ 
 ถ้ามากกว่านี้ น้ำตาลจะถูกเปลี่ยนไปเป็นแป้ง  ไม่หวาน
 ร้านขายข้าวโพดหวาน  ร้านแรก หน้าวิทยาลัย  บางครั้งท่าน ผอ. ดร.ชาติชาย  ก็แวะมาเยี่ยมชม การจำหน่ายด้วย


ร้านปัจจุบันหน้าวิทยาลัยฯ มั่นคง ถาวรขึ้น  มีหลังคา
ดูดี มีสกุลขึ้นมาหน่อย ตลาดในเมือง สี่แยก หลังโรงเรียนผดุงนารี  ขายมานานแล้ว  เป็นร้านริมทางเท้า  ที่เทศบาลมหาสารคามกรุณา ให้พื้นที่ เพื่อฝึกงานด้านการตลาดของนักศึกษา  คุณตำรวจก็กรุณา ให้ความสะดวก  ขอบคุณค่ะ
ที่นี่  จำหน่ยเฉลี่ย ประมาณ 7000 บาท/วัน  บางวันทำได้สูงสุดถึง 11000 บาท

คนขาย 
ก็ขายไป 
คนปอก ก็ปอกแบบไม่มีเวลากินข้าว

4 ความคิดเห็น:

  1. ตอนนี้ทำเฉพาะข้าวโพดอย่าเดียวหรือครับ มีเห็ดฟางเห็ดนางฟ้าฯ ด้วยใหมครับ แล้วผักชนิดอื่นไม่ได้ปลูกแล้วใชใหมครับ

    ตอบลบ
  2. โอเครเห็นคำตอบแล้ว

    ตอบลบ
  3. สอบถามหาซื้อถังผสมปุ๋ยแบบนี้ได้ที่ไหนค่ะถังแดงๆอ่ะค่ะ

    ตอบลบ