วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2555

การเตรียมดินปลูก.(Soil preparation) .. สำคัญ.......... ไหม....

ดิน.(soil) ที่ข้าวโพดจะเจริญได้ดี...ต้อง................
  1. มีอากาศที่มากพอ (air)
  2. มีน้ำที่เพียงพอ (adequate water)   
  3. มีปุ๋ยที่เพียงพอ (adequate fertilizer)
  4. มีความเป็นกรด เป็นด่าง ของดิน (Soil pH) ประมาณ 6.0-6.5 คือเป็นกรดเล็กน้อย

ข้าวโพดหวาน ที่มีการเจริญเติบโตดี  ลำต้นอวบ มีขนาดใหญ่  ใบใหญ่ ยาว และสีเขียวเข้มสดใส มีโรค และแมลง รบกวนน้อย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น